Y Canllaw Ultimate ar gyfer Dewis y blwch Oerach Gorau ar gyfer Eich Antur Gwersylla

O ran gwersylla, gall cael yr offer cywir wneud byd o wahaniaeth yn eich profiad awyr agored.Un darn pwysig o offer a all wella eich taith wersylla yn fawr yw aBlwch Oerach Picnic.P'un a ydych chi'n bwriadu mynd allan ar y penwythnos neu antur awyr agored wythnos o hyd, mae peiriant oeri dibynadwy yn hanfodol ar gyfer cadw bwyd a diodydd yn ffres ac yn oer.

Gyda chymaint o opsiynau ar y farchnad, dewis yr oerach gorau bocs oherwydd gall eich anghenion gwersylla fod yn dasg frawychus.I'ch helpu i wneud penderfyniad gwybodus, rydym ni'Rwyf wedi llunio'r canllaw eithaf ar gyfer dewis yr oerach perffaith ar gyfer eich taith wersylla nesaf.

Dimensiynau a galluoedd

Y peth cyntaf i'w ystyried wrth ddewis peiriant oeris yw maint a chynhwysedd.Meddyliwch faint o bobl fydd yn defnyddio'r peiriant oeris a pha hyd y byddwch yn gwersyllu.Os ydych chi'n teithio ar eich pen eich hun neu ar wyliau penwythnos byr, peiriant oeri llais efallai yn ddigon.Fodd bynnag, ar gyfer grwpiau mwy neu deithiau hirach, oerach capasiti mwys bydd angen i chi ddarparu ar gyfer eich holl fwyd a diodydd.

Inswleiddio a chadw rhew

Mae gallu aBocs Oerach Poeth Ac Oer i gadw ei gynnwys yn oer a poethyn hollbwysig.Chwiliwch am oerachs gydag inswleiddiad trwchus a sêl dynn i sicrhau'r cadw iâ mwyaf posibl.Mae oeryddion o ansawdd uchel yn aml yn cael eu dylunio gyda nodweddion fel inswleiddiad trwy bwysau a gasgedi gradd rhewgell i'w cadw wedi'u rhewi am ddyddiau, hyd yn oed mewn tymereddau poeth awyr agored.

Gwydnwch a hygludedd

Mae gwersylla yn aml yn cynnwys tir garw a gweithgareddau awyr agored, felly mae'n bwysig dewis peiriant oeri bocs sy'n wydn ac yn hawdd i'w gludo.Chwiliwch am oerachs wedi'i wneud o ddeunydd cadarn fel plastig rotomolded sy'n gallu gwrthsefyll lympiau a churiadau heb gyfaddawdu ar ei gyfanrwydd.Hefyd, ystyriwch yr oerach bocspwysau a dolenni i'w gwneud hi'n haws cario i mewn ac allan o'r maes gwersylla.

Nodweddion ychwanegol

Mae gan rai oeryddion nodweddion ychwanegol a all wella'ch profiad gwersylla.Chwiliwch am oeryddion gyda dalwyr cwpanau adeiledig, byrddau torri neuBlwch Oerach Iâ Gyda Olwynion ar gyfer maneuverability hawdd.Hefyd, ystyriwch a ydych chi eisiau peiriant oeri gyda phlwg draen (i'w lanhau'n haws) neu agorwr potel adeiledig (er hwylustod ychwanegol).

Cyllideb

Yn olaf, ystyriwch eich cyllideb wrth ddewis peiriant oeri gwersylla.Er y gallai fod gan oeryddion pen uchel nodweddion uwch a galluoedd cadw iâ uwch, mae yna opsiynau mwy fforddiadwy a all ddiwallu'ch anghenion gwersylla o hyd.Darganfyddwch faint rydych chi'n fodlon ei fuddsoddi mewn peiriant oeri a phwyswch y nodweddion a'r buddion yn erbyn y gost.


Amser postio: Ebrill-20-2024